Apteekkipalvelut

Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on apteekkien tarjoama palvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Pusseista asiakas näkee lääkkeiden ottopäivämäärän ja -ajan.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Arvionnin tekee Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden saanut farmaseutti. Palvelu sopii kaikille, joilla on useita lääkkeitä, useita sairauksia, useita lääkäreitä, epäillään lääkkeen haitta- tai yhteisvaikutuksia, hoito ei tehoa tai lääkkeiden käytössä ilmenee ongelmia.

Lääkehoidon tarkistuspalvelu

Lääkehoidon tarkistus palvelu sopii asiakkaalle, joka haluaa tarkistaa kokonaislääkityksensä sopivuuden, mahdolliset yhteisvaikutukset tai haittavaikutukset sekä päällekkäislääkityksen.

Asiakas toimittaa apteekkiin tiedot kaikista käyttämistään lääkkeistä. Apteekki tarkistaa lääkityksen ja antaa suosituksia lääkkeiden ottoajankohdista, mahdollisista lääkitysten ongelmista ja kertoo yhteisvaikutuksista. Asiakas saa kirjallisen yhteenvedon, joka sisältää merkittävimmät käytännön ohjeet sekä huomiot omaan lääkitykseen liittyen.

Reseptien uusinta

Uusimme pyynnöstä reseptejä sähköisesti tai toimittamalla terveyskeskukseen. Apteekki ei peri uusimisesta maksua.